Privacyverklaring LoopbaanIMPULS

PRIVACY VERKLARING LoopbaanIMPULS

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 april 2017.

 

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke persoonsgegevens ik verzamel en vastleg om op een goede manier in contact te kunnen zijn met mensen die geïnteresseerd zijn in mijn activiteiten of die hebben besloten deze in te zetten voor zichzelf of hun organisatie. Ik licht ook toe waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van LoopbaanIMPULS, statutair gevestigd in Meppel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01142105. Door gebruik te maken van de diensten van LoopbaanIMPULS geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Mijn relaties verdeel ik onder in vier groepen relaties; voor iedere groep geldt dat ik andere (meer of minder) persoonlijke gegevens vastleg. Per relatiegroep vertel ik wat ik precies vastleg, in welk systeem en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Dit zijn de groepen:

 

  • mijn coachcliënten (= personen die onderzoeken of besluiten om zelf door mij gecoacht te worden)
  • mijn opdrachtgevers (= werkgevers van een coachee, inkopers van een training etc.)
  • mijn digitale relaties (= ebook lezers, nieuwsbrief lezers)
  • mijn netwerkrelaties (= LinkedIn relaties, samenwerkingspartners)

 

De vier werkwijzen heb ik hieronder beschreven. Klik op het tabblad waar u zich in herkent, dan leest u die specifieke informatie die voor u van toepassing is.

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten

Onder een coachcliënt versta ik in deze context iedere persoon die overweegt of (al) heeft besloten om zich door mij te laten coachen. Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële coachcliënt en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer u zich telefonisch, via mijn websites of via mail aanmeldt voor een van mijn diensten, vraag ik u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

• uw voornaam en achternaam
• uw mailadres
• uw telefoonnummer
• uw werkgever en functienaam (wanneer de coaching via uw werkgever loopt)

 

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in Rapasso, een beveiligd geautomatiseerd cliëntvolgsysteem, dat niet toegankelijk is voor derden. Wanneer ik op internet een foto van uw gezicht kan vinden, koppel ik die aan uw dossier voor mijn herkenning.

 

Tijdens het intake- / kennismakingsgesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekening scan ik in en koppel ik aan uw dossier. U krijgt de originele aantekening mee en de oorspronkelijke scan verwijder ik van mijn scanapparaat. In Rapasso maak ik ook een kort gespreksverslag voor mijn gebruik, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben.

Dit leg ik vast als we tot coaching overgaan

Wanneer u een coachgesprek of -traject met mij aangaat, verwerk ik de volgende aanvullende persoonsgegevens in uw dossier:

• uw adres, postcode en woonplaats
• uw geboortedatum
• uw BSN nummer
• uw cv (wanneer het om een loopbaangesprek of -traject gaat)

 

Met deze gegevens vul ik uw persoonlijke dossier aan in Rapasso, om daar mee te bevestigen en verduidelijken dat het om u gaat.

 

Tijdens ieder gesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekeningen scan ik in en koppel ik aan uw dossier. U krijgt de originele aantekening mee en de oorspronkelijke scan verwijder ik van mijn scanapparaat. In Rapasso maak ik ook een kort gespreksverslag voor mijn gebruik, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben. Dit verslag deel ik niet met u – het zijn enkele steekwoorden die me helpen onthouden wat we besproken hebben en wat we een volgende keer kunnen bespreken – maar u kunt ze te allen tijde bij mij op kantoor inzien.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik voor u een dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in uw Rapasso dit dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over u paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

 

Tijdens een coachtraject communiceren u en ik over voorbereidingsopdrachten en nieuwe afspraken via het cliëntportaal van Rapasso. Voor de duur van het traject (+ 2 weken) krijgt u toegang tot uw persoonlijke Rapasso portaal dat beschermd wordt met een inlogcode en wachtwoord. Twee weken na afloop van het traject sluit dit portaal en heeft u hier geen toegang meer toe, tenzij daar op uw verzoek een ander besluit over is genomen.

Ik bied u ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna uit Rapasso verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van opdrachtgevers

Onder een opdrachtgever versta ik in deze context iedere persoon die met mij contact opneemt in verband met het mogelijk coachen van een van zijn/haar medewerkers of het uitvoeren van een training, workshop of lezing. Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële opdrachtgever en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer u telefonisch, via mijn websites of via mail informatie aanvraagt voor een van mijn diensten, maak ik een contactpersoon-dossier op uw naam aan. Daarin leg ik de volgende persoonsgegevens vast:

• uw voornaam en achternaam
• uw mailadres
• uw telefoonnummer
• de naam van de organisatie, instelling, vereniging etc. van waaruit u handelt
• uw functienaam

 

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in Rapasso, een beveiligd geautomatiseerd cliëntvolgsysteem, dat niet toegankelijk is voor derden. Wanneer ik op internet een foto van uw gezicht kan vinden, koppel ik die aan uw dossier voor mijn herkenning.

 

Wat wij bespreken in ons voorgesprek leg ik als notitie vast in Rapasso, zodat ik onze afspraken kan terughalen op een later tijdstip. Ook een offerte of voorstel koppel ik aan uw dossier in Rapasso.

Dit leg ik vast als de opdracht definitief is

Wanneer u de opdracht aan mij toekent, voeg ik de volgende informatie toe aan uw dossier:

• de adresgegevens van de organisatie
• het mailadres waar ik de factuur naar toe kan sturen
• een kostenplaatsnummer indien u die op de factuur vermeldt wilt hebben

 

Dit doe ik om op de juiste manier mijn diensten te kunnen factureren.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik voor u een dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in uw Rapasso dit dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over u paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

 

Ik bied u ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna uit Rapasso verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van digitale relaties

Onder een digitale relatie versta ik in deze context iedere persoon die zich via een van mijn websites aanmeldt voor mijn CarrièreBOOSTS, mijn nieuwsbrief, of die aangeeft één van mijn ebooks te willen downloaden.

Dit leg ik vast bij een aanmelding

Wanneer u zich aan wilt melden voor een van mijn nieuwsbrieven of inspiratiemails, of wanneer u mijn ebook wilt downloaden, vraag ik u om uw voornaam en uw mailadres te verstrekken zodat ik de gevraagde materialen in uw mailbox terecht kan laten komen.

 

Na het invullen van uw naam en mailadres krijgt u van mij een mail met een link waarmee u uw aanmelding kunt bevestigen opdat ik zeker weet dat u het bent die mij toestemming geeft om de materialen te versturen.

Zo worden uw gegevens bewaard

Wanneer u de aanmelding heeft bevestigd, wordt u automatisch opgenomen als relatie in mijn autorespondsysteem. Ik gebruik voor het bewaren van deze persoonsgegevens en het versturen van mijn digitale diensten Autorespond. Dit is een systeem met een beveiligde omgeving die alleen voor mij toegankelijk is en wordt beveiligd met een wachtwoord.

Communicatie

Naast uw naam en mailadres neemt Autorespond in uw relatiekaart op voor welke digitale dienst u zich voor heeft aangemeld. Het houdt volautomatisch bij welke communicatie u heeft ontvangen. Zo kan ik te allen tijde zien welke kennis en informatie rondom mijn dienstverlening u reeds in huis heeft en ik kan bewaken dat u geen dubbele berichten van mij krijgt of berichten die u niet heeft aangevraagd.

 

Ik bied u ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Autorespond:

Uw gegevens worden voor onbeperkte termijn bewaard, totdat u besluit zich uit te schrijven of ik stop met de activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven. In het laatste geval krijgt u van mij daar voorafgaand een aankondiging van.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van netwerkrelaties

Onder een netwerkrelatie versta ik in deze context iedere persoon waar ik geen klant-leverancier relatie mee heb, maar waar ik wel met enige regelmaat contact heb over zaken die aan mijn bedrijf of mijn functie gerelateerd zijn. Dan kan iemand zijn waarmee ik op LinkedIn gelinkt ben, of waar ik gezamenlijk een opdracht mee uitvoer.

 

Reden om enkele gegevens van deze personen vast te leggen is omdat ik ze óf op eenvoudige manier wil kunnen informeren over – voor hen – relevante ontwikkelingen of omdat ik daarmee op een centrale plek alle wederzijdse communicatie kan bewaren en raadplegen wanneer nodig.

Dit leg ik vast bij een (nieuwe) LinkedIn connectie

Bij het wederzijds accepteren van een uitnodiging op LinkedIn stuur ik mijn nieuwe relatie een welkomstbericht. Aan het eind van dat bericht vertel ik dat ik de naam en het mailadres van deze persoon opneem in mijn Autorespondsysteem*, om zo op eenvoudige wijze in contact te kunnen komen als ik iets belangrijks met mijn LinkedIn relaties wil delen. Ik geef daarbij aan dat dat hooguit 3-4 keer per jaar gebeurt en dat als diegene dat niet wenst, hij of zij daar een bericht over kan sturen of tzt op eenvoudige wijze kan uitschrijven voor deze dienst.

 

Ik kies hiervoor omdat ik de optie waarmee je in LinkedIn een groepsbericht kunt sturen, onvriendelijk voor de ontvangers vind: de anonimiteit van de deelnemers in een groepsbericht is verdwenen. In ieder bericht dat ik via deze weg naar mijn contacten stuur, verwijs ik naar de mogelijkheid waarop heel eenvoudig uitgeschreven kan worden, mocht iemand niet langer deze berichten willen ontvangen.

 

* Autorespond is een beveiligd systeem wat alleen voor mij toegankelijk is en wordt beveiligd met een wachtwoord.

Dit leg ik vast bij een (samenwerkings)relatie

Om op ieder gewenst moment op eenvoudige manier terug te kunnen grijpen naar onze onderlinge communicatie (afspraken), maak ik een dossier op uw naam aan in Rapasso*, een geautomatiseerd en goed beveiligd cliëntvolgsysteem. In dat dossier verwerk ik:

• uw voornaam en achternaam
• uw telefoonnummer
• uw mailadres
• uw adres en woonplaats (als we elkaar ook persoonlijk ontmoeten)

 

Vanaf het moment dat ik uw dossier heb aangemaakt, koppel ik al onze communicatie uitwisselingen aan uw Rapasso dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken.

 

* Rapasso is een beveiligd systeem wat alleen voor mij toegankelijk is en wordt beveiligd met een wachtwoord.

 

Ik bied u ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Autorespond:

Uw gegevens worden voor onbeperkte termijn bewaard, totdat u besluit zich uit te schrijven of ik stop met de activiteit waarvoor u zich heeft ingeschreven. In het laatste geval krijgt u van mij daar voorafgaand een aankondiging van.

 

Rapasso:

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna uit Rapasso verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Privacybeleid andere websites

Op mijn websites (www.loopbaanimpuls.com, www.loopbaanbieb.nl en www.carriereomtezoenen.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacybeleid?

Stuur dan een email naar esther@carriereomtezoenen.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze website.