Privacyverklaring CarrièreomteZoenen.nl

PRIVACY VERKLARING Carrièreomtezoenen.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 juni 2023.

 

Ik vind het belangrijk om helder en zorgvuldig om te gaan met jouw privacy en deze dus te beschermen. Middels deze privacyverklaring geef ik duidelijkheid over welke persoonsgegevens ik verzamel en vastleg om op een goede manier in contact te kunnen zijn met mensen die geïnteresseerd zijn in mijn coachingsactiviteiten of die hebben besloten deze in te zetten voor zichzelf of hun organisatie. Ik licht ook toe waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snap je precies hoe ik werk.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van LoopbaanIMPULS, statutair gevestigd in Meppel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01142105. Door gebruik te maken van de diensten van LoopbaanIMPULS geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Om mijn werk goed uit te kunnen voeren leg ik een aantal persoonlijke gegevens vast van mijn relaties. Die relaties heb ik voor de leesbaarheid van deze privacyverklaring onderverdeeld in vier categorieën relaties; voor iedere categorie geldt dat ik andere (meer of minder) persoonlijke gegevens vastleg. Per relatiecategorie vertel ik wat ik precies vastleg, in welk systeem en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Dit zijn de categorieën:

 

  • mijn coachcliënten (= personen die onderzoeken of al hebben besloten om zelf door mij gecoacht te worden)
  • mijn opdrachtgevers (= werkgevers van een coachee, inkopers van een training etc.)
  • mijn digitale relaties (= ebook lezers, nieuwsbrief lezers)
  • mijn netwerkrelaties (= LinkedIn relaties, samenwerkingspartners)

 

Klik hieronder op het tabblad waar je jezelf in herkent, dan lees je die specifieke informatie die voor jou van toepassing is.

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten

Onder een coachcliënt versta ik in deze context iedere persoon die overweegt of (al) heeft besloten om zich door mij te laten coachen. Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële coachcliënt en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer je je telefonisch, via mijn websites of via mail aanmeldt voor een van mijn diensten, vraag ik je om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

• je voornaam en achternaam
• je mailadres
• je telefoonnummer
• jouw werkgever en functienaam (wanneer de coaching via jouw werkgever loopt)

 

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in Rapasso, een beveiligd geautomatiseerd cliëntvolgsysteem, dat niet toegankelijk is voor derden.

 

Tijdens het intake- / kennismakingsgesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekening scan ik in en koppel ik aan je dossier. Je krijgt de originele aantekening mee en de oorspronkelijke scan verwijder ik van mijn scanapparaat. In Rapasso maak ik ook een kort gespreksverslag, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben.

Dit leg ik vast als we tot coaching overgaan

Wanneer je een coachgesprek of -traject met mij aangaat, verwerk ik de volgende aanvullende persoonsgegevens in jouw dossier:

• je adres, postcode en woonplaats
• je geboortedatum

Deze gegevens voer ik in omdat ik die nodig heb bij het opmaken van de factuur die bij het traject hoort.

 

Tijdens ieder gesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekeningen scan ik in en koppel ik aan jouw dossier. Jij krijgt de originele aantekening mee en de oorspronkelijke scan verwijder ik van mijn scanapparaat. In Rapasso maak ik een kort gespreksverslag, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben. Dit verslag deel ik niet met je – het zijn enkele steekwoorden die me helpen onthouden wat we besproken hebben en wat we een volgende keer kunnen bespreken. Weet dat je ze te allen tijde bij mij op kantoor kunt inzien.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik jouw dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in dit Rapasso dit dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over je paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

 

Tijdens een coachtraject communiceren jij en ik over voorbereidingsopdrachten en nieuwe afspraken via het cliëntportaal van Rapasso. Voor de duur van het traject (+ 2 weken) krijg je toegang tot jouw persoonlijke Rapasso portaal dat beschermd wordt met een inlogcode en wachtwoord. Twee weken na afloop van het traject sluit dit portaal en heb je hier geen toegang meer toe, tenzij daar op uw verzoek een ander besluit over is genomen.

Ik bied je ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Jouw dossiergegevens bewaar ik gedurende 20 jaar, zoals dat wettelijk is vastgesteld. Mocht ik uitvallen vanwege ziekte of overlijden, dan heb ik een waarnemer aangesteld die jouw dossiergegevens voor de resterende periode in een veilige omgeving bewaart.

Derden

Ik deel jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer is nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisatie die jouw gegevens krijgt, sluit ik een overeenkomst af om te zorgen voor de beveiliging en bescherming van jouw gegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van opdrachtgevers

Onder een opdrachtgever versta ik in deze context iedere persoon die met mij contact opneemt in verband met het mogelijk coachen van een van zijn/haar medewerkers of het uitvoeren van een training, workshop of lezing. Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële opdrachtgever en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer je telefonisch, via één van mijn websites of via mail informatie aanvraagt voor een van mijn diensten, maak ik een contactpersoon-dossier op jouw naam aan. Daarin leg ik de volgende persoonsgegevens vast:

• je voornaam en achternaam
• je mailadres
• je telefoonnummer
• de naam van de organisatie, instelling, vereniging etc. van waaruit je handelt
• je functienaam

 

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in Rapasso, een beveiligd geautomatiseerd cliëntvolgsysteem, dat niet toegankelijk is voor derden.

 

Wat wij bespreken in ons voorgesprek leg ik als notitie vast in Rapasso, zodat ik onze afspraken kan terughalen op een later tijdstip. Ook een offerte of voorstel koppel ik aan je dossier in Rapasso.

Dit leg ik vast als de opdracht definitief is

Wanneer je de opdracht aan mij toekent, voeg ik de volgende informatie toe aan je dossier:

• de adresgegevens van de organisatie
• het mailadres waar ik de factuur naar toe kan sturen
• een kostenplaatsnummer indien je die op de factuur vermeldt wilt hebben

 

Dit doe ik om op de juiste manier mijn diensten te kunnen factureren.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik een dossier voor je heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in jouw Rapasso dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over je paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

 

Ik bied je ten alle tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Jouw naam- en contactgegevens bewaar ik 7 jaar, alle andere gegevens verwijder ik na 2 jaar uit Rapasso.

Derden

Ik deel jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer is nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisatie die jouw gegevens krijgt, sluit ik een overeenkomst af om te zorgen voor de beveiliging en bescherming van jouw gegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van digitale relaties

Onder een digitale relatie versta ik in deze context iedere persoon die zich via een van mijn websites aanmeldt voor mijn CarrièreBOOSTS, mijn nieuwsbrief, of die aangeeft één van mijn ebooks te willen downloaden.

Dit leg ik vast bij een aanmelding

Wanneer je je aan wilt melden voor een van mijn nieuwsbrieven of inspiratiemails, of wanneer je mijn ebook wilt downloaden, vraag ik je om je voornaam en je mailadres te verstrekken zodat ik de gevraagde materialen in je mailbox terecht kan laten komen.

 

Na het invullen van je naam en mailadres krijg je van mij een mail met een link waarmee je jouw aanmelding kunt bevestigen opdat ik zeker weet dat jij het bent die mij toestemming geeft om de materialen te versturen.

Zo bewaar ik jouw gegevens

Wanneer je de aanmelding hebt bevestigd, word je automatisch opgenomen als relatie in mijn autorespondsysteem. Ik gebruik voor het bewaren van deze persoonsgegevens en het versturen van mijn digitale diensten Autorespond. Dit is een systeem met een beveiligde omgeving die alleen voor mij toegankelijk is en wordt beveiligd met een wachtwoord.

Communicatie

Naast je naam en mailadres neemt Autorespond in jouw relatiekaart op voor welke digitale dienst jij je voor hebt aangemeld. Het houdt volautomatisch bij welke communicatie je hebt ontvangen. Zo kan ik te allen tijde zien welke kennis en informatie rondom mijn dienstverlening jij reeds in huis hebt en kan ik bewaken dat je geen dubbele berichten van mij krijgt of berichten die je niet hebt aangevraagd.

 

Ik bied je te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Autorespond:

Jouw gegevens worden voor onbeperkte termijn bewaard, totdat jij besluit je uit te schrijven of ik stop met de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven. In het laatste geval krijg je van mij daar voorafgaand een aankondiging van.

Derden

Ik deel jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer is nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisatie die jouw gegevens krijgt, sluit ik een overeenkomst af om te zorgen voor de beveiliging en bescherming van jouw gegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Persoonsgegevens van netwerkrelaties

Onder een netwerkrelatie versta ik in deze context iedere persoon waar ik geen klant-leverancier relatie mee heb, maar waar ik wel met enige regelmaat contact heb over zaken die aan mijn bedrijf of mijn functie gerelateerd zijn. Dan kan iemand zijn waarmee ik op LinkedIn gelinkt ben, of waar ik gezamenlijk een opdracht mee uitvoer.

 

Reden om enkele gegevens van deze personen vast te leggen is omdat ik ze óf op eenvoudige manier wil kunnen informeren over – voor hen – relevante ontwikkelingen of omdat ik daarmee op een centrale plek alle wederzijdse communicatie kan bewaren en raadplegen wanneer nodig.

Dit leg ik vast bij een (samenwerkings)relatie

Om op ieder gewenst moment op eenvoudige manier terug te kunnen grijpen naar onze onderlinge communicatie (afspraken), maak ik een dossier op jouw naam aan in Rapasso*, een geautomatiseerd en goed beveiligd cliëntvolgsysteem. In dat dossier verwerk ik:

• je voornaam en achternaam
• je telefoonnummer
• je mailadres
• jouw adres en woonplaats (als we elkaar ook persoonlijk ontmoeten)

 

Vanaf het moment dat ik je ‘dossier’ heb aangemaakt, koppel ik al onze communicatie uitwisselingen aan dat Rapasso dossier: ik upload onze mailwisseling daarin, naast de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken.

 

* Rapasso is een beveiligd systeem wat alleen voor mij toegankelijk is en wordt beveiligd met een wachtwoord.

 

Ik bied je te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacybeleid, tenzij ik van te voren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Jouw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna uit Rapasso verwijderd.

Derden

Ik deel jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer is nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisatie die jouw gegevens krijgt, sluit ik een overeenkomst af om te zorgen voor de beveiliging en bescherming van jouw gegevens.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen:

LoopbaanIMPULS

Esther Esselbrugge

Luzernevlinder 58

7943 TE Meppel

esther@carriereomtezoenen.nl

Privacybeleid andere websites

Op mijn websites (www.loopbaanimpuls.com, www.loopbaanbieb.nl en www.carriereomtezoenen.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik je naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacybeleid?

Stuur dan een email naar esther@carriereomtezoenen.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze website.